პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა

(ეხება ყველას, ვისაც წვდომა აქვს საიტზე და/ან გამოიწერს ჩვენს საინფორმაციო ბიულეტენს („ნიუსლეთერი“))

ეს მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა გატყობინებთ, რა პერსონალურ მონაცემებს ვაგროვებთ და როგორ ვეპყრობით მათ, იმ შემთხვევაში, თუკი თქვენ ესტუმრებით ჩვენს საიტს და/ან გამოიწერთ ჩვენს საინფორმაციო ბიულეტინს („ნიუსლეთერი“)

ჩვენს შესახებ

„დ-ბლოკი“ (საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე რეგისტრირებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია – შპს აჭარა ჯგუფის სამუშაო სივრცეების კომპანია) („ჩვენ“, ან „ჩვენი“) პატივს სცემს მომხმარებლების („მომხმარებელი“,  „თქვენ“, ან „თქვენი“) პრივატულობას. ეს პერსონალური მონაცემების დაცვის პოლიტიკა განმარტავს, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვიყენებთ, გავცემთ და ვიცავთ ინფორმაციას თქვენს მიერ საიტის წვდომის/ვიზიტის და/ან ნიუსლეთერის გამოწერის შემთხვევაში. გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ ამ პოლიტიკას.

თუ არ ეთანხმებით მონაცემთა დაცვის პოლიტიკის პირობებს, გთხოვთ პროცესი აღარ განაგრძოთ.

რა მონაცემებს ვაგროვებთ?

როდესაც, თქვენ სტუმრობთ ჩვენს ვებ-საიტს ნებისმიერი მოწყობილობით და/ან ახორციელებთ წვდომას ჩვენს მობილურ აპლიკაციაზე (შემდგომში „საიტი“), ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას თქვენს მიერ სისტემაში შესვლის, IP მისამართის, ბრაუზერის ტიპის და ვერსიის, დროის ზონის პარამეტრების და მდებარეობის/ლოკაციის, ბრაუზერის „ფლაგინების“ სახეობის და ვერსიის, ოპერაციული სისტემის და პლატფორმის და სხვა ტექნოლოგიების შესახებ მოწყობილობებზე, რომლებსაც იყენებთ საიტზე შესვლისას.

ამასთან, გამოიწერთ ჩვენს ნიუსლეთერს და ამისთვის მანუალურად შეავსებთ შესსაბამის ველს, ჩვენ ასევე ვიღებთ ელექტრონული ფოსტის (ელ-ფოსტის) მისამართს.

ამ ეტაპზე ქუქი ფაილებს არ ვიყენებთ და არ ვამუშავებთ.

რა მონაცემებს ვაგროვებთ // რატომ // როგორ ვინახავთ მონაცემებს // ვის ვუზიარებთ, იმ შემთხვევაში, თუკი მხოლოდ სტუმრობთ საიტს და არ იწერთ ნიუსლეთერს?

მონაცემები, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ, არ გადაეცება ჩვენს დაკავშირებულ / აფილირებულ კომპანიებს. საჭირო მოცულობით, პერსონალური მონაცემების გაზიარება ხდება კონტრაქტორებსა და ქვე-კონტრაქტორებთან და დამოუკიდებელ მესამე პირებთან (მონაცემების დამმუშავებლები ან ქვე-დამმუშავებლები), რომლებიც ახორციელებენ შესაბამის მოქმედებებს ჩვენი დავალებით.

უფრო ზუსტად: მესამე პირი, კონტრაქტორი Hostinger ჰოსტინგერი გამოიყენება სატზე თქვენი გამოცდლების გაუმჯოებესების და ინფორმაციის შენახვისთვის, ვორდპრესი WordPress გამოიყენება მონაცემების შენახვის და მიღებული ინფორმაციის კიბერ უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ჰოსტინგერის პერსონალური მონაცემების დაცვის პოლიტიკისთვის ესტუმრეთ აქ: https://www.hostinger.com/privacy-policy

მონაცემების ანალიზისთვის, თქვენი პერსონალური მონაცემები ასევე ზიარდება სერვისის მომწოდებელთან, რომელიც ახორციელებს შესაბამის მოქმედებებს ჩვენი დავალების საფუძველზე.

ამრიგად, ვაგროვებთ ინფორმაციას, რომელიც გვესაჭიროება თქვენს მიერ საიტის ვიზიტის და საიტზე ნავიგაციისთვის, ასევე კიბერ უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. დამატებით – ასევე ვაგროვებთ ინფორმაციას მონაცემთა ანალიზისთვის.

თქვენი პერსონალური მონაცემები ხელმისაწვდომია მხოლოდ მათთვის, ვისაც ესაჭიროება ეს მონაცემები განმარტებული მიზნებით დამუშავებისთვის.

რა მონაცემებს ვაგროვებთ // რატომ // როგორ ვინახავთ მონაცემებს // ვის ვუზიარებთ, იმ შემთხვევაში, თუკი სტუმრობთ საიტს და/ან იწერთ ნიუსლეთერს?

ზემოთ მოცემული ინფორმაციის გარდა, დამატებით, თუკი გამოიწერთ ჩვენს ნიუსლეთერს, ასევე ვიღებთ ინფორმაციას თქვენი ელ-ფოსტის მისამართის შესახებ, რომელიც ხელით შეგყავთ. ჩვენ ვაგროვებთ ამ ინფორმაციას, რომ:

  • ვაწარმოოთ მიზნობრივი მარკეტინგი ან მოგაწოდოთ სხვა ინფორმაცია ჩვენს ბიზნესზე/აქტივობაზე;
  • გამოგიგზავნოთ ნიუსლეთერები;

ჩვენ ვამატებთ თქვენს ელ-ფოსტის მისამართებს ჩვენს სიას, რომელიც იმართება მეილჩიმპის Mailchimp მიერ. მეილჩიმპის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკის სანახავად ესტუმრეთ ამ ლინკს: https://www.intuit.com/privacy/statement/.

თუკი მოგვაწოდებთ თქვენი ელ-ფოსტის მისამართს ნიუსლეთერის გამოწერის მიზნით, ჩვენ გამოვიყენებთ ინფორმაციას, რომ დავაგენერიროთ და გამოგიგზავნით რეკლამები და საპრომოუშენო მასალები, ინფორმაცია, გამოკითხვები, სიახლეები და მოწვევები სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხებზე, სოციალური ქსელების ჩათვლით (ამ მიზნებისთვის ვთანამშრომლობთ გუგლთან, ფეისბუქთან, ინსტაგრამთან, ტვიტერთან და სპოტიფაისთან). შესაბამისად, მათ ვუზიარებთ ელ-ფოსტის მისამართებს მათი მონაცემთა ბაზის დასადარებლად და ტარგეტირებული მარკეტინგისთვის მიზნობირვი აუდიტორიის სანახავად. ეს აბზაცი ეხება მათ, ვინც მხოლოდ ნიუსლეთერის გამომწერია.

ყველა სოციალური ქსელი/სარეკლამო პარტნიორი, როგორც მონაცემთა კონტროლიორი, პასუხისმგებელია მის წილ დამუშავებაზე (მათ შორის, ევროკავშირის ეკონომიკური სივრცის მიღმა ქვეყნებისთვის პერსონალური მონაცემების გადაცემაზე (ასეთი გადაცემის შემთხვევაში)).

რეკლამები, ფრომოუშენი, და პირდაპირი მარკეტინგის სხვა კომუნიკაცია ნაწილდება შემდეგი საკომუნიკაციო საშუალებებით: ელ-ფოსტა, სოციალური ქსელების არხები და ვებ-ბრაუზერი. მხედველობაში მიიღეთ, რომ თქვენს ბაზარზე შეიძლება ყველა საკომონიკაციო არხი შესაძლოა არ იყოს ხელმისაწვდომი.

ჩვენ არ ვაზიარებთ ინფორმაციას სხვა მესამე პირთან ან სხვა მიზნებისთვის, გარდა აქ ცალსახად მითითებულისა.

ახლო მომავალში შესაძლოა კონკრეტული მიზნებიდან გამომდინარე, დაგვჭირდეს ამ სიას დავამატოთ სხვა მესამე პირები, ორივე – ეს პირები და მიზნები, ისევე როგორც მონაცემთა დამუშავების ფარგლები გეცნობებათ ცალკე და შესაბამისი ლინკი გამოიგზავნება დასტურის მიზნებისთვის.

რამდენი ხანი ვინახავთ მონაცემებს?

მონაცემებს განუსაზღვრელი დროით ვინახავთ, სანამ არ მოახდენთ ნიუსლეთერის გამოწერის გაუქმებას (იხილეთ ინფორმაცია ქვემოთ) ან არ ითხოვთ, თქვენი მონაცემების მოშორებას (იხილეთ დეტალური ინსტრუქცია ქვემოთ).

როგორ გავაუქმო ნიუსლეთერის გამოწერა?

ყველა ნიუსლეთერს აქვს სწრაფი და ადვილი გამოწერის გაუქმების ლინკი ქვემოთ.

ასევე – შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ შემდეგ ელ-ფოსტაზე და მოგვწეროთ მოთხოვნა: welcome@dblock.com.

თუკი ჩვენთან მომართვისას ისევ გამომწერი ხართ, შეგიძლიათ მოგვმართოთ თქვენი მონაცემების პერმანენტული წაშლის მიზნით – გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ აღნიშნული სურვილის შემთხვევაში

ნიუსლეთერს ყოველთვიურად მიიღებთ ჩვენთვის მოწოდებული ელ-ფოსტის მისამართზე.

თქვენს შესახებ პერსონალური ინფორმაცია არ ზიარდება გარე პირებზე ან მიზნებისთვის, გარდა ზემოთ მითითებულისა.

თქვენი უფლებები (ეხება ყევლას, ვინც წვდომას ახორციელებს საიტზე და/ან იწერს ნიუსლეთერს)

თქვენ გაქვთ უფლება, მოითხოვოთ წვდომა იმ პერსონალურ მონაცემებზე, რაც თქვენს შესახებ გაგვაჩნია, მოითხოვოთ მათი წაშლა ან წარმოადგინოთ პრეტენზია. ამ მიზნებისთვის საკონტაქტო ელ-ფოსტის მისამართი მითითებულია ამ პოლიტიკაში.

თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ იმ მონაცემების განადგურება, რაც თქვენს შესახებ გვაქვს, იმის გათვალისწინებით, რომ არ არსებობს იმპერატიული სამართლებრივი მოთხოვნები მათი შენარჩუნების შესახებ. ასეთი მოთხოვნები შეიძლება დროდადრო დაწესებულ იქნას საქართველოს კანონმდებლობით. ჩვენ მოგაწოდებთ დეტალურ ახსნასა და სამართლებრივ საფუძვლებს, თუკი მონაცემების განადგურება ვერ ხდება თქვენი მოთხოვნის შემთხვევაში.

თქვენ შეგიძლიათ, გაიწვიოთ თქვენი თანხმობა მონაცემთა დამუშავებაზე ან გააპროტესტოთ შემდგომი მარკეტინგული აქტივობები/ნიუსლეთერის კომუნიკაცია შემდეგი გზებით:

  • დაუკავშირდით დ ბლოკს შემდეგ ელ-ფიტის მისამართზე და წარმოადგინეთ თქვენი პრეტენზია ან გაიწვიეთ თქვენი თანხმობა: welcome@dblock.com;
  • გააუქმეთ ნიუსლეთერის გამოწერა ნიუსლეთერის ქვემოთ შესაბამის ლინკზე ხელის დაჭერით.

 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა

ეს საიტი და მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა იმართება საქართველოს კანონმდებლობით. ნებისმიერი დვა თქვენს პერსონალურ მომაცემებზე და/ან მათ დამუშავებაზე განიხილება საქართველოს სასამართლოების მიერ.